Sleep apnea

Sleep apnea

Sleep apnea je nevoljni prestanak disanja koji se javlja dok pacijent spava.  Grčka reč “apnea” doslovno znači “bez daha”. Postoje tri vrste sleep apnea: obstruktivna, centralna i mešovita. Od ove
Spirometrija

Spirometrija

Novo u Internističkoj ordinaciji Medikotim Puls: spirometrijsko ispitivanje funkcije pluća na savremenom spirometru sa korišćenjem usnika, koji je u uslovima aktuelne epidemiološke situacije od plastike sa filterom koji je nepropustan za