Vesti

Aritmije i infekcija corona virusom – uzrok ili posledica srčanih oboljenja

Kada govorimo o ubrzanom srčanom radu govorimo o tahikardiji a kada kažemo bradikardija mislimo na usporen srčani rad. To znači da kada  govorimo o aritmiji to ne znači da srce kuca presporo ili prebrzo, to znači da kuca nepravilno, pa istovremeno možete imati aritmiju sa sporim ili ubrzanim radom srca, kaže za Niške Vesti Dr Nebojša Krstić.

SISTEMATSKI PREGLED za očuvanje zdravlja srca i čitavog organizma

U periodu pojačanog epidemijskog rizika veoma je bitno uraditi sistematski pregled i proveriti zdravlje na bezbedan način na pravom mestu.

U ordinaciji Medikotim Puls imate mogućnost da uradite preglede za procenu kardio-vaskularnog rizika, klinički pregled, EHO kardiografiju srca, stres ergo test, holter monitoring krvnog pritiska, kao i osnovnu laboratoriju.

Scroll to Top