Ambulatorno Merenje Krvnog Pritiska – AMP

AMP predstavlja neinvazivnu metodu zasnovanu na mobilnom uređaju koji automatski registruje krvni pritisak u periodu od 24 do 48 časova u pravilnim vremeskim razmacima koji u toku dana iznose 15 – 20 minuta, a noću 30 – 60 minuta. U svakodnevnoj praksi se često pogrešno koristi termin „Holter krvnog pritiska“ nastao kao posledica analogije sa Holter EKG monitoringom, a koji je ime dobio po Normanu Holteru američkom fizičaru koji je 1949. godine osmislio telemetrijsko praćenje srčanog ritma.

Prvi uređaj za ambulatorno merenje krvnog pritiska je uveden u upotrebu 1962. godine.  Izvodi se savremenim aparatima koji obezebeđuju podatke o 24-časovnom prosečnom krvnom pritisku, kao i srednjim vrednostima tokom ograničenih vremenskih perioda, kao što su dan, noć ili jutro. Aparat je mali, nosivi uređaj koji registruje vrednosti  krvnog pritiska.

U kojim slučajevima kardilog indikuje ovu metodu:

 1. sumnja na „hipertenziju belog mantila“ kod novootkrivenih hipertenzija bez dokaza o oštećenju ciljnih organa,
 2. kod bolesnika sa graničnom ili labilnom hipertenzijom,
 3. kod bolesnika kod kojih postoje velike razlike u rezultatima merenja krvnog pritiska kod kuće i u ordinaciji (maskirana hipertenzija),
 4. kod rezistentne hipertenzije, uprkos redovnom uzimanju terapije,
 5. kod oštećenja ciljnih organa i njihovom pogoršanju uprkos dobro kontrolisanoj hipertenziji merenoj u ambulantnim uslovima,
 6. kod bolesnika kod kojih se zahteva rigorozna regulacija krvnog pritiska zbog povećanog kardiovaskularnog rizika (dijabetes, prethodni moždani udar),
 7. kod hipertenzije u trudnoći (sumnja na preeklampsiju i predviđanje toka hipertenzije),
 8. kod sumnje na paroksizme hipertenzije (feohromocitom),
 9. kod odluke od antihipertenzivnoj terapiji kod starijih bolesnika,
 10. kod evaluacije efekta terapije (sprečavanje naglih jutarnjih skokova pritiska),
 11. kod sumnje na sinkopu ili ortostatsku hipotenziju (disfunkcija autonomnog nervnog sistema),
 12. kod dijagnostike „non- dipping“ fenomena.

Kako pripremiti pacijenta za AMP-ambulatorno merenje krvnog pritiska

Pacijent za vreme ispitivanja, pije svoju redovnu terapiju. Na Vašu nadlakticu postavlja se manžetna koja je povezana sa holter  uređajem koji se nalazi u torbici koju ćete nositi pričvršćenu oko  pojasa. Manžetna se naduvava i krvni pritisak se meri tokom dana na  svakih pola sata, a tokom noći na sat vremena. Za vreme isitivivanja garderoba pacijenta treba da je prilagođenja aparatu, tj. ruka treba da je slobodna do ramena, jer u protivnom može doći do neadekavatnog registrovanja pritiska. Tokom 24 h AMKP, pacijent vodi dnevnik aktivnosti tj. upisuje podatke o fizičkom naporu, mirovanju, neobičnim događajima, dužini i kvalitetu noćnog sna. Pacijentu se predlaže da se tokom ispitivanja bavi normalnim aktivnostima, da se uzdrži od prekomernog vežbanja i da drži ruku ispruženu i bez kratanja u vreme merenja aparata.

PRIPREMA

 • Tokom nošenja uređaj ne sme da se pokvasi zato što će se pokvariti.  Zbog toga je zabranjeno da se tog dana kupate, tuširate ili plivate.  Istuširajte se neposredno pre nego što snimanje počne.

Svaki aparat tokom svog rada zuji. U slučaju da zujanje prestane, to je znak da nešto nije u redu, u tom slučaju, potrebno je da se pacijent javi ordinaciji

NAKON SNIMANJA

Na osnovu dobijenih vrednosti 24 h ambulatornog monitoringa krvnog pritiska, lekar donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili o daljnem dijagnostičkom ispitivanju (endokrinolog, nefrolog, psihijatar i dr).

Scroll to Top