Ultrazvuk Abdomena

Ultrazvuk trbuha (abdomena) je dijagnostički metod kojim se prikazuje  struktura različitih organa u trbušnoj duplji. To je bezbolan,  neinvazivan način pregleda jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa,  slezine, oba bubrega, nadbubrežnih žlezdi, mokraćne bešike, prostate  (kod muškaraca), kao i velikih krvnih sudova i limfnih čvorova u  trbušnoj šupljini. Pregled je potpuno bezbolan traje oko 30 minuta.

Ultrazvuk abdomena i male karlice je metoda koja ima za cilj da sagleda veličinu, strukturu solidnih organa abdomena, prisutne patološke promene na njima kao i prisustvo slobodne tecnosti u peritonealnom ekstraperitonealnom prostoru.  

Rutinski ultrazvučni pregled abdomena svodi se na pregled parenhimskih organa gornjeg abdomena (jetre, žucne kese, žučnih puteva, pankreasa, slezine, bubrega, nadbubrežnih žlezda, retroperitonealnih limfnih žlezda, abdominalne aorte, mokraćne bešike). Moguće su, naravno, i dopunske pretrage, kao što je ispitivanje protoka kroz krvne sudove abdomena upotrebom pulsnog doplera.

Sagledavanje struktura male karlice (uterus, jajnici, prostata) je uglavnom orijentaciono, s obzirom na to da u tom području bolji prikaz daju ginekološki, transvaginalni i transrektalni ultrazvuk.Klasičan ultrazvuk abdomena je ograničenih mogućnosti u dijagnostici stanja i obolenja šupljih organa (želudac, dvanestopalačno, tanko i debelo crevo) zbog prisustva vazduha i sadržaja u njima. Za pregled navedenih organa koriste se endoskopske metode.

Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice je bezbolan pregled , nije štetan po zdravlje pacijenta. Izvodi se tako što pacijent leži na leđima, dok lekar sondom ultrazvučnog aparata na koju je prethodno nanet kontaktni gel (koji je na bazi vode i lako se uklanja nakon pretrage),prelazi preko kože trbuha. Da bi se dobila bolja slika pojedinih organa od pacijenta se može zatražiti da se okrene na desni ili levi bok. Pregled traje od 20 do 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

Scroll to Top