Gastroenterologija

Gastroenterologija predstavlja disciplinu Interne medicine koja proučava bolesti organa za varenje (digestivnog trakta).

U ovu grupu oboljenja svrstavaju se bolesti jednjaka, želuca, tankih i debelog creva, jetre, žučne kese, žučnih puteva i pankreasa. Naziv gastroenterologije potiče od grčkih reči “gastros” što znači stomak, “enteron” su creva i “logos” je nauka.

Najvažniji simptomi kod oboljenja probavnog trakta su disfagija, odinofagija, melena, haematochesis, bol u abdomenu, nagon na povraćanje, ali i septični sindromi izazvani različitim bakterijskim infekcijama.

Gastroenterološki pregled je pregled interniste gastroenterologa koji na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i dijagnostičkih procedura postavlja preciznu dijagnozu i propisuje terapiju.

Scroll to Top