KARDIOLOŠKI PREGLED

Internista-kardiolog prilikom pregleda naročito obraća pažnju na rad srca, ekg nalaz, krvni pritisak I frekvencu. Ukoliko ima šumova na srcu neophodan je ultrazvuk srca. U slučaju pojave poremećaja ritma na ekg-u uradiće se 24h Holter ekg-a. Ako su merenjem u ordinaciji, u više navrata, dobijene visoke vrednosti krvnog pritiska, uradiće se 24h Ambulatorno merenje krvnog pritska-AMP

Veoma bitnu ulogu ima I fizikalni pregled. Nijedna metoda ne može zameniti pregled pacijenta. On daje internisti osnovne smernice, pre svih dijagnostičkih metoda.

Osim uvida u laboratorijske analize, lekar pregleda izgled kože I sluzokoža. Blede sluzokože (recimo konjuktive) ukazuju na malokrvnost (anemiju). Pregled i auskultacija vrata otkriva eventualne šumove nad karotidama. Ukoliko šumovi postoje indikuje se Doppler krvnih sudova vrata.

Obavezna je palpacija štitne žlezde u mirovanju i gutanju.

Pregled abdomena uključuje jetru, slezinu, auskultaciju rada creva. U slučaju uvećane jetre ili slezine ili postojanja slobodne tečnosti potrebno je uraditi ultrazvuk abdomena.

Takođe obuhvata palpaciju perifernih pulseva ekstremiteta. Ukoliko se slabije palpiraju neki pulsevi preporučuje se Doppler krvnih sudova ekstremiteta.

Ukoliko se radi o srčanim bolesnicima, potrebno je ustanoviti da li ima pogoršanja bolesti. Jako je bitno da li je terapija koju primaju adekvatna. Podnošenje ili nepodnošenje fizičkog napora treba ispitati. U slučaju oticanja nogu treba pronaći uzrok I dati terapiju.

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže.
Kardiološki pregled obuhvata:

Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama.
Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o prethodnim bolestima i detekciju faktora rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod bolesnika i krvnih srodnika).Klinički pregled koji podrazumeva auskultaciju srca, auskutaciju pluća, pregled abdomena, pregede donjih ekstremiteta.

Merenje krvnog pritiska

Elektrokardiogram  (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se registruje električna aktivnost srca, a uredjaj koji pravi grafički zapis zove se elektrokardiograf.

Ova metoda se koristi:

U cilju otkrivanja poremećaja srčanog ritma i  utvrdjivanja  pravilnog ili nepravilnog srčanog rada (aritmija), prisustva električnog vodiča srca (pejsmejkera).

U cilju postavljanja dijagnoze srčanog udara ili otkrivanja znakova prethodnog srčanog udara.

Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah u vidu zapisa na papiru. EKG može biti snimljen u lekarskoj ordinaciji, bolnici ili u kućnoj poseti.

Ako kardiolog proceni, na osnovu Vašeg zdravstvenog stanja uradiće sledeće dopunske dijagnostičke procedure.

Poželjno je da za kardiološki pregled pacijenti  imaju pripremljne osnovne laboratorijske analize: (osnovne bioh. analize krvi;kompletnu krvnu sliku ) a ako postoji potreba kardilog će zahtevati dodatne laboratorijske analize ( analize za nekrozu miokarda-Troponin, Mioglobin, CK-MB, CK; analize za srčanu insuficijenciju-proBNP, BNP; analize za tromboemboliju pluća-D-dimer; hormoni štitaste žlezde), kao i dodatne dijagnostičke procedure.

Scroll to Top