INTERNISTIČKI PREGLED

Pred operaciju neophodan je pregled interniste –kardiologa . Potrebno je za pregled imati urađene laboratorijske nalaze (SE, fibrinogen, KKS, biohemizam krvi i urin).

Internistički pregled pred operaciju je važan zbog anestezije koju pacijent dobija prilikom intervencije. Lekar internista, u zavisnosti od stanja pacijenta, daje mišljenje o tome da li pacijent može ili ne može podneti anesteziju. Anesteziolog ne može da započne sa anestezijom ukoliko nema mišljenje interniste.

Internistički pregled obuhvata kompletan pregled:

  • Glave i vrata
  • Grudnog koša
  • Abdomena
  • Ekstremiteta
  • Palpaciju perifernih pulseva na ekstremitetima
  • Auskultaciju i perkusiju grudnog koša
  • Određivanje granica jetre i slezine
  • Perkusiju bubrežnih loža
  • Preoperativne pregledi tj. internističke zaključke za operativno lečenje
Scroll to Top