Ultrazvučni Pregled Dojki I Aksila

Tehnika pregleda: Dojka je najdostupnija pregledu ultrazvukom u položaju žene na leđima, lagano okrenuta na stranu, sa obe ruke uzdignute iznad glave.Regija od interesa se premaže kontaktnim gelom. Pregleda se tako što se sonda u sagitalnom i longitudinalnom smeru pomera tako da se obuhvati cela dojka.

Osim same dojke pregledaju se i aksile, infraklavikularne i supraklavikularne regije, i parasternalno područje .Ultrazvučni pregled pazušnih regija vrši se u položaju hiperekstenzije nadlaktice, sa podlakticom iznad glave, kako bi se omogućio što bolji kontakt sonde sa kožom.

Najoptimalniji period za UZ pregled kod žena u reproduktivnom periodu zbog uticaja rada hormona na strukturu dojki je od 5-10 dana ciklusa, dok žene u menopauzi pregled mogu da rade u bilo koje vreme.Žena se treba javiti za ultrzvučni pregled dojke kada samopregledom napipa promenu u dojci ili primeti promene na koži dojke, kada lekar uoči promene I nepravilnosti na dojci i kada se javi curenje, posebno sukrvičavog sekreta iz dojke.

Takođe, Color Doppler je preporučljiv kod pojave žlezdi u pazušnoj jami, kod stalnih bolova na jednom mestu u dojci ili ako je neko u porodici bolovao od raka dojke.Uloga ultrazvučnog pregleda dojki je značajna u razlikovanju solidnih od cističnih lezija, kao i za karakterizaciju lezija koje sadrže obe komponentne. S obzirom na mogućnost upotrebe i Doppler sonografije postoji mogućnost određivanja prokrvljenosti UZ vidljive lezije i na taj način procenjivanje malignosti, odnosno benignosti promene.

Naročito je pogodan za pregled mlađih žena (do 40 godina), trudnica i žena pod visokim rizikom od karcinoma dojke (pozitivna porodična anamneza). Mamografija je i dalje “zlatni standard” u dijagnostici oboljenja dojke, međutim ona ima svoje limite i ograničenja, naročito kod mladih dojki sa visokom zastupljenošću glandularne komponentne, kao i kod dojki guste konzistencije, tako da pojedine lezije na mamografskom pregledu ostanu neprepoznate.

Scroll to Top