Pulmologija

Pušenje, alergije i zagađenje vazduha, mnogobrojne bakterije i virusi uzročnici su povećanog oboljevanja od plućnih bolesti. HOBP je bolest od koje svake godine oboleva sve više ljudi i predstavlja veliki zdravstveni i socio-ekonomski problem pa je prevencija u smislu prestanka pušenja najbolji način za smanjenje učestalosti tog oboljenja.

U našoj ordinaciji će specijalista interene medicine-pulmolog tokom pregleda  proceniti da li potrebna dopunska dijagnostika i potom odlučiti o potrebnoj terapiji koju pacijent može dobiti ambulantno ali i u bolničkim uslovima.

Subspecijalistički pulmološki pregled u ordinaciji  Medikotim Puls  uključuje razgovor lekara specijaliste s pacijentom ( anamneza) o njegovim sadašnjim smetnjama i svim bolestima koje su predhodile u njegovom životu kao i bolestima u porodici, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i terapiju koju već uzima. Nakon toga lekar radi celokupni pregled ( status ), i takođe posebno detaljan pregled respiratornog sistema. Svakom pacijentu bi trebalo da se uradi spirometrija ( merenje plućnih volumena i protoka vazduha ). Na osnovu razgovora i kliničkog pregleda pacijenta postavlja se dijagnoza i planiraju potrebne daljnje pretrage. Zaključno se daje subspecijalističko mišljenje o dijagnozi i terapiji, uz potrebnu edukaciju pacijenta o naravi i karakteristikama bolesti, kao i edukaciji o načinu uzimanja terapije ako se primjenjuje putem inhalatora ili aerosola.

Scroll to Top