Sleep Apnea

Sleep apnea je nevoljni prestanak disanja koji se javlja dok pacijent spava.

 Grčka reč “apnea” doslovno znači “bez daha”. Postoje tri vrste sleep apnea: obstruktivna, centralna i mešovita. Od ove tri, opstruktivna sleep apnea, koja se često skraćeno naziva OSAS, je najčešća. Bez obzira na uzrok prestanka disanja, kod sva tri tipa pacijenti prestaju da dišu više puta tokom sna, ponekad stotinama puta tokom noći. Epizode prestanka disanja u toku spavanja traju najčešće od 15-60 sekundi pa i duže. Svaki prestanak disanja se ubrzo završava naglim buđenjem i početkom spontanog disanja. Osobe koje pate od „sleep apnea“ sindroma uglavnom se ne sećaju ovih dešavanja u toku spavanja. U većini slučajeva osoba nije ni svesna epizoda prestanka disanja, a informaciju o tome daje partner.

Ono što je zabrinjavajuće je da svaki 20 čovek pati od sleep apnee – to je čak 5% opšte populacije!

 Kod pacijenata koji boluju od arterijske hipertenzije, a nemaju adekvatan terapijski efekat pojava sleep apnee je čak do  50%.

 Apnea tokom spavanja češće se primećuje kod muškaraca nego kod žena. Glavni simptom je glasno hrkanje, ponekad toliko glasno da ga partneri smatraju nepodnošljivim.

Različita stanja mogu ukazivati na sleep apneu:

 • gojaznost
 • uporna dnevna pospanost
 • napadi budjenja bez daha tokom noći
 • budjenje sa suvim ustima
 • budjenje sa glavoboljom
 • Nedostatak koncentracije
 • Zaboravnost
 • Česte promene raspoloženja
 • Zaspite u vožnji
 • Seksualna disfunkcija
 • Poremećaji pažnje
 • Metabolički disbalans

Opstruktivna apnea tokom spavanja nastaje zbog blokade disajnih puteva, obično kada se meko tkivo  u zadnjem delu grla spusti i dovede do kompresije disajnih puteva tokom spavanja.

U  centralnoj  sleep apnea tokom spavanja, disajni put nije blokiran ali mozak ne signalizira mišićima da dišu.

Mešovita sleep apnea je kombinacija ova dva tipa.

Sa svakom  epizodom prestanka disanja mozak pokreće disanje ali samo delimično. Kao posledica toga je da pacijent ima izrazito loš san sa prekidima.

Sleep apnea je veoma česta kao i dijabetes tip II. Faktori rizika su muškatci stariji od 40 godina koji imaju prekomernu telesnu težinu, ali sleep apnea se može javiti u bilo kom životnom dobu uključujući i dečije.

Sleep apnea se često ne dijagnostikuje, najčešće zbog nedostatka dovoljnog poznavanja ovog sindroma od strane lekara i nedovoljne opšte informisanosti. Velika većina pacijenta koji imaju prestanak disanja tokom sna ostaju nedijagnostifikovani i nelečeni, uprkos činjenici da ovaj ozbiljan poremećaj može imati značajne posledice po zdravlje.

Srećom sleep apnea se može dijagnostikovati i lečiti.

Pacijentu sa sumnjom na OSAS potreban je multidisciplinarni pristup. Dijagnozu postavlja pulmolog nakon pregleda i pažljivo uzete anamneze. Takođe, sumnju na OSAS može postaviti kardiolog ili endokrinolog. Definitivna dijagnoza se postavlja pregledom koji se zove polisomnografija. Tom prilikom monitoriše se srčana, plućna i moždana aktivnost tokom spavanja uz merenje saturacije kiseonikom. Takođe se mogu pratiti pokreti ruku i nogu. 

Terapija Sleep Apnea:

 • higijensko- dijetetski režim- (  redukcija telesne mase, apstinencija od alkohola i duvana.
 • neinvazivna ventilacija (NIV) u CPAP modu tokom noći.
 • primena oralnih pomagala  
 • hiruške intervencije

U Odinaciji MEDIKOTIM PULS sleep apnea se dijagnostikuje polisomnografijom odnosno praćenjem sna pacijenta pomoću posebnog uređaja konstruisanog upravo za dijagnostiku sleep apnee. Uređaj omogućava dobijanje preciznih rezultata za određivanje AHI indeksa i dalje tretiranje sleep apnee.

Scroll to Top