Holter EKG

Holter EKG monitoring omogućava registraciju EKG-a pri aktivnosti bolesnika tokom 24 h, ili vise dana, tako da se može pratiti razvoj EKG-promena u određenim vremenskim intervalima i određenoj aktivnosti bolesnika.Sama metoda (aparat) nazvana je po dr Normanu J. Holteru, koji je izumeo ovu vrstu praćenja srčanog rada, a upotreba holter EKG-a počela je u kliničkoj praksi 1960. godine.

Zahvaljujući  Holter EKG monitoringu, mogu se otkriti brojni poremećaji ne samo u srčanom ritmu, već i u razvoju ishemičkih i metaboličkih poremećaja. 24 h Holter EKG monitoring se indukuje i kod bolesnika radi procene praćenja dejstva terapije.

Priprema bolesnika za Holter EKG monitoring.

Holter EKG snimanje Izvodi se tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode, koje su povezane sa malim aparatom.  Koža pacijenta treba da je čista i suva. Ukoliko je pacijent maljav, obrijati grudni koš u suprotnom, neadekvatna priprema kože može uticati na korektan zapis. Tokom snimanja, pacijent vodi dnevnik aktivnosti tj. upisuje podatke o fizičkom naporu, odmoru, neobičnim događajima uz beleženje tačnog vremena nastanka tegoba. Neuobičajene aktivnosti i tegobe treba jasno naznačiti u dnevniku.

Tokom nošenja aparata, ne povlačiti elektrode ni kablove jer sve to ometa snimanje i otežava čitanje, kao ni kvašenje aparata.Podaci se sa aparata prebacuju u kompjuter i kardiolog analizira EKG pacijenta za čitav period nošenja (prati se srednja srčana frekvencija, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, pauza, QTc interval i varijabilnost srčane frekvencije kao samostalan dijagnostički pokazatelj…). Kardiolog na osnovu analize EKG-a, uočava da li postoje poremećaji srčanog ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa, epizode ishemije i predlaže dalju dijagnostiku ili lečenje. Na osnovu dobijenog 24 h Holter EKG zapisa, lekar donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili o daljnim dijagnostičkim postupcima.

Scroll to Top