Ergometrija – Test Opterećenja

Ergometrija- test fizičkim opterećenjem

Test fizičkog opterećenja (ergometrija) je neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se utvrđuje uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad.

  U upotrebi su dva protokola opterećivanja. Na biciklergometru koristi se kontinuirani test opterećenja sa povećanjem opterećenja za 25w svakih 3 min. Od testova na pokretnoj traci preporučuje se test po Bruceu. Oba testa podjednako su merodavna u kliničkoj praksi i medicini rada.

Preporučeno je takođe da visina testa opterećenja bude submaksimalna (85% maksimalnog pulsa za godine starosti i pol) ili simptomima ograničen test koji se prekida kod pojave relevantnih simptoma.

Test traje oko 30-45 minuta.

Indikacije :

Utvrdjivanje sposobnosti za profesionalni posao, rekreaciju i sportske aktivnosti

Rezultati testa opterećenja su važan faktor u izboru bolesnika za hirušku revaskularizaciju miokarda i ocenu uspeha operacije

Ergometrija kao nespecifičan test može služiti i za ocenu fizičkih mogućnosi bolesnika sa ishemijskom bolesti srca

            – koji uključuju klasične anginozne tegobe u vidu pristiska ili stezanja u grudima

            – bolova u grudima koji se pojavljuju u naporu ili nevezano od fizičke aktivnosti.

           –  atipična prezentacija ili ekvivalenti angine su: nedostatak daha, takođe, dispneja u naporu.

 -Test fiizičkim opterečenjem takođe se može razmotriti i kod osoba koje nemaju nikakve simptome i koje imaju dva ili više faktora rizika za koronarnu bolest (hipertenzija, povišene masnoće u krvi, pušenje, pozitivna porodična anmneza za srčane bolest)

-Pacijenti sa valvularnim oboljenjima (osim sa tesnom aortnom stenozom) mogu se podvrgnuti testiranju da bi se procenio funkcionalni kapacitet, efikasnost tretmana, ili neophodnost hirurškog lečenja.

Priprema pacijenta za test opterećenja:

24 časa pre testa ne uzimati lekove iz grupe beta-blokatora, kalcijumskih antagonista, nitrata i digoksina. Poneti sa sobom laganu i udobnu odeću i obuću za vežbanje

Pacijenti koji nisu bili na kardiološkom pregledu duže od mesec dana pre testa  treba da urade pregled. Poželjno je da se pre testa uradi i EHO  srca.

2-3 sata pre testa lagana obrok da bi se izbegla hipoglikemijska reakcija. Ne konzumirati kafu, kofeinske napitke, Coca- Colu, ne pušiti cigarete.

Dijabetičari pre testa treba da nešto pojedu, da popiju svoju uobičajenu oralnu terapiju, a pacijenti na insulinskoj terapiji pre testa treba da smanje dozu insulina  za 2-4 ij.

Na osnovu rezultata testa doktor pacijentu indikuje ako je potrebno dalje dijagnističke procedure  (koronarografija, stres eho test, scintigrafija srca) ili izdaje rezultat da test nije pozitivan na ishemiju.

Scroll to Top