cenovnik

KARDIOLOGIJA

I pregled kardiologa 4000
Kontrolni pregled kardiologa (14 dana) 3000
EKG bez tumačenja 500
Ehokardiografski pregled 4000
Test fizičkim opterećenjem 4000
12-kanal. Holter EKG 24h 4000
12-kanal. Holter EKG 48h 5000
Monitoring krvnog pritiska 24h 3000
Monitoring krvnog pritiska 48h 4000

ENDOKRINOLOGIJA

I pregled profesora endokrinologa 4000
I pregled endokrinologa 3500
Kontrolni pregled profesora endokrinologa (14 dana) 3500
Kontrolni pregled endokrinologa (14 dana) 3000
Ultrazvuk štitaste žljezde 3000

GASTROENTEROLOGIJA

I pregled gastroenterologa 3500
Kontrolni pregled gastroenterologa (14 dana) 3000
Ultrazvuk abdomena 3500
Ultrazvuk abdominalne aorte 3500
Ultrazvuk abdomena sa abdominalnom aortom 6000

NEFROLOGIJA

I pregled nefrologa 3500
Kontrolni pregled nefrologa (14 dana) 2500
Ultrazvuk bubrega i mokraćnih puteva 3500
Ultrazvuk renalnih art. Bubreg i nadbubreg 4500

HEMATOLOGIJA

I pregled hematologa 4000
Kontrolni pregled hematologa (14 dana) 3000

REUMATOLOGIJA

I pregled reumatologa 4000
Kontrolni pregled reumatologa (14 dana) 3000
Ultrazvuk površinskih mekih tkiva i zglobova 3500
Intraartikularna injekcija 3500
Punkcija zglobova i I.A aplikacija leka 4500

PULMOLOGIJA

I pregled pulmologa 3000
Kontrolni pregled pulmologa (14 dana) 2500
Spirometrija 3000
Alergo test 2000

OSTALE USLUGE

Kolor dopler vena i arterija donjih/gornjih ekstremiteta 5000
Kolor dopler vena ili arterija donjih/gornjih ekstremiteta 4500
Kolor dopler mekih tkiva 3500
Ultrazvučni pregled dojke 3500
Davanje Intramuskularne injekcije 500
Davanje intravenske injekcije 1000
Davanje infuzije 1500
Sleep Apnea 9500
Pregled specijaliste interne medicine 3500
Kolor dopler karotida 3500
Kućna poseta 6000
Davanje amp. Diprophos i.m. 800
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije i.v. 1500
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije i.m. 1000
Konzilijarni pregled 2 člana 7500
Konzilijarni pregled 3 člana 9500

*Sve cene su izražene u dinarima

Scroll to Top