Aritmije i infekcija corona virusom – uzrok ili posledica srčanih oboljenja

Kada govorimo o ubrzanom srčanom radu govorimo o tahikardiji a kada kažemo bradikardija mislimo na usporen srčani rad. To znači da kada  govorimo o aritmiji to ne znači da srce kuca presporo ili prebrzo, to znači da kuca nepravilno, pa istovremeno možete imati aritmiju sa sporim ili ubrzanim radom srca, kaže za Niške Vesti Dr Nebojša Krstić.

Kolika je zastupljenost aritmije kod nas i u svetu nezahvalno je reći zato što u literaturi nije moguće to definisati brojem ili procentom.

Ono što je po meni veoma bitno da  li aritmije mogu da ugroze zdravlje i kada su opasne po naše lično zdravlje, istiće Krstić.

Aritmije ukrako možemo podeliti prema poremećaju u stvaranju i prema poremećaju u sprovodjenju impulsa. Prema mestu mestu nastanka možemo ih podeliti na one koje nastaju u pretkomori i na one koje nastaju u komori. Ventrikularne ili komorske ekstrasistole (VES) su prevremene kontrakcije srca nastale aktivacijom ektopičnog fokusa koji se nalazi negde u komorama ili kruženjem impulsa. Nekada impuls normalno nastaje u pretkomorsko-komorskom čvoru, ali zatim kreće drugim putem  i aktivira komore pri čemu može ponovo da kruži i aktivira je još jednom ili nekoliko puta, dovodeći do dve ili više ekstrasistola za redom. Komorske ekstrasitole se klasifikuju po Lownu.

Scroll to Top